Ochrana súkromia

1. ČO SÚ SÚBORY COOKIES?

V priebehu používania stránok www.citroenselect.sk môžu byť do Vášho počítača, tabletu alebo mobilného telefónu ukladané tzv. súbory cookies.

Cookies sú malé súbory, ktoré nám umožňujú spoznať Vaše kritériá vyhľadávania a vytvárať anonymnú štatistiku používania stránok. Ich ukladanie je riadené internetovým prehliadačom.

Cookies obsahujú najmä:

- doménu, ktorej sa cookies týkajú,

- dáta o vytvorení a platnosti daných cookies.

Za bežných podmienok môže získať ku cookies prístup iba doména, ktorá ich vytvorila.

Cookies nikdy neobsahujú osobné údaje.

 

2. TYPY SÚBOROV COOKIES POUŽÍVANÉ NA STRÁNKACH

 

2.1. Cookies potrebné na prezeranie stránok

Jedná sa o súbory cookies, ktoré slúžia na ukladanie vyhľadávacích kritérií alebo umiestnenie volieb do internetového prehliadača.

1. cisel_paramCZ:  obsahuje posledný zvolený jazyk, ktorý je použitý v predvolenom nastavení počas nasledujúcej návštevy. Tento súbor cookie je uložený 1 mesiac a umožňuje, aby nebolo potrebné opakovane sa pýtať na požadovaný jazyk (platí pre krajiny, ktoré používajú viac jazykov, ako je Švajčiarsko alebo Belgicko).

2. ASP.NET_SessionId: číslo relácie používateľa. Všetky informácie týkajúce sa výberu a vyhľadávacích kritérií sú obsiahnuté v relácii, teda na serveri. Toto číslo je jednoducho kľúč, ktorý identifikuje užívateľa počas jeho návštevy. Trvá tak dlho ako Vaša návšteva stránky.

3. Cookie_accept: cookie, ktorého prítomnosť preveruje, či prehliadač prijíma súbory cookies. Obsahuje len "OK". Zostáva až do konca návštevy.

4. Info_cookie_vp: umožňuje zistiť, či ste klikli na záložku, ktorá Vás informuje o tom, či existujú súbory cookies. Jeho hodnota je 'True' a zostáva až do konca návštevy.

5. PSACountry: Obsahuje "FR" na všetkých webových stránkach. Zostáva až do konca návštevy.

 

2.2. Cookies počítajúce počet návštevníkov Google Analytics

Slúžia na zistenie toho, na akej stránke sa práve nachádzate, ako dlho na nej zostanete, na aké stránky nadväzujete. Analýzou týchto údajov, môžeme vylepšiť naše stránky tak, aby ste ľahšie našli hľadanú informáciu.

1. __utma:  obsahuje počet návštev pre každého užívateľa, dátum a hodinu prvej návštevy, predchádzajúce návštevy a súčasnej návštevy. Tieto údaje nám umožňuje zistiť, či na konkrétnu stránku prichádzate prvýkrát alebo na ňu chodíte opakovane.

2. __utmb et __utmc: sú  používané na výpočet toho, ako rýchlo prechádzate z jednej stránky na druhú, _utmb zaznamenáva čas vstupu na stránku, _utmc preveruje, či je nutné vytvoriť novú reláciu alebo či sa jedná o pokračovanie predchádzajúcej. _utmb zostáva 30 minút po poslednej navštívenej stránke, _utmc vyprší, keď opustíte stránku.

3. __utmz: umožňuje zistiť, akým spôsobom ste sa na stránku dostali: priamo z reklamnej kampane, alebo zadaním slov do vyhľadávača (napr. bing.com, google.com). Pretrváva 6 mesiacov a je aktualizovaný pri každej novej návšteve.

4. _dc_gtm_UA-XXXXXXX: s XXXXXX identifikátorom stránky Google. Pretrváva 10 minút po poslednej prezeranej stránke.

5. _ga: umožňuje rozlíšiť rôznych užívateľov. Pretrváva jeden mesiac.

6. WRUID: umožňuje anonymne analyzovať vašu internetovú trasu. Pretrváva 1 rok.

7. WRIgnore: sa používa, ak nie je zvolená doména. Trvá 10 minút.

8. _CT_Data: spočíta počet zobrazení stránok, ako aj počet návštev.

9. _g_c et _g_u: umožňuje merať obeh toku informácií v reálnom čase.

 

3. NASTAVENIE VÁŠHO INTERNETOVÉHO PREHLIADAČA

Vždy sa môžete rozhodnúť, že cookies deaktivujete. Váš prehliadač môže byť nastavený tak, aby vás upozornil na cookies, ktoré sú odoslané do Vášho počítača a aby Vás požiadal, či ich chcete prijať alebo nie. Cookies môžete prijať alebo odmietnuť individuálne alebo systematicky a trvalo odmietnuť.

Konfigurácia každého prehliadača je iná. Je popísaná v návode Vášho prehliadača, kde môžete zistiť, akým spôsobom zmeniť Vaše rozhodnutie v prípade cookies.

Pripomíname Vám, že nastavenie prehliadača môže zmeniť Vaše prístupové podmienky k našim službám, ktoré vyžadujú použitie súborov cookies.

 

3.1. Blokovanie cookies na Vašom prehliadači

Ak je váš prehliadač nakonfigurovaný takým spôsobom, aby všetky súbory cookies odmietol, nebudete môcť uskutočniť výber alebo zadať voľby do prehliadača.

Aby ste mohli spravovať súbory cookies podľa Vašich očakávaní, odporúčame Vám nastaviť Váš prehliadač s prihliadnutím na účel jednotlivých súborov cookies, tak ako je vysvetlený vyššie.

 

3.2. Zablokovanie cookies na Vašom prehliadači

Ak chcete zablokovať / odblokovať možnosť používania súborov cookies vo Vašom prehliadači, pozrite si návod Vášho prehliadača.

 

3.3. Odstránenie súborov cookies na stránkach

Vyhľadajte súbory cookies, ktoré obsahujú názov «citroenselect» a odstráňte ich.